IPaDiC heeft zich ten doel gesteld in 2020 een kleinere en moderne implanteerbare pomp beschikbaar te hebben voor gebruik in en bij patiënten. Dat zal in eerste instantie een beperkt aantal gebruikers zijn, maar loopt in de jaren daarna snel op.
De ontwikkelingen lopen op schema; het omhulsel van de pomp staat vast en is meer dan een derde kleiner dan de huidige Medtronic pomp, de benodigde onderdelen voor de pomp zijn geselecteerd en het daadwerkelijk construeren van het prototype is gestart.
Het omhulsel van de pomp is door ervaren chirurgen van de ISALA wat betreft de chirurgische procedure getest; daar zijn geen vraagstukken geconstateerd die verdere ontwikkeling in de weg staan.

IPaDiC voert ook gesprekken met een industriële partner; een bedrijf dat ervaring heeft met het op grote schaal fabriceren van medische hulpmiddelen die in het menselijk lichaam worden geplaatst. Die gesprekken verlopen voorspoedig en naar alle waarschijnlijkheid komt er nog dit jaar een samenwerkingsovereenkomst. Doel is volgend jaar een prototype ontwikkeld te hebben dat uitgebreid getest kan en gaat worden.
Vanuit de overheid is het initiatief genomen overleg te voeren met de inspectie voor de gezondheidszorg, medische specialisten en IPaDiC. Binnen de overheid wordt het steeds duidelijker dat, ondanks alle berichten die Medtronic en andere partijen hebben gepubliceerd, er een groep insuline afhankelijke mensen is die alleen maar kan worden behandeld met een implanteerbare insulinepomp.

IPaDiC is bezig haar website een opfrisbeurt te geven zodat beter de voortgang kan worden gepresenteerd. Daar komen ook, meer beelden die laten zien hoe de pomp er straks precies komt uit te zien. Samen met VIP wordt een initiatief gestart om voldoende geld te werven om ook het vuldevice in 2020 voor patiënten beschikbaar te hebben; er is een ontwerp dat al technisch is getest, maar dat geschikt moet worden gemaakt voor industriële productie. Er worden, volkomen, terecht hoge eisen gesteld voor gebruik ervan. IPaDiC ziet dit hulpmiddel als een belangrijke ontwikkeling om straks de DiaLin pomp thuis te kunnen vullen in plaats van steeds naar het ziekenhuis te moeten.
IPaDiC zal, in en na overleg met de behandelaars en VIP, mei volgend jaar een bijeenkomst organiseren waarin de resultaten zullen worden getoond.

Gerrit Stam
Algemeen directeur IPaDiC