Mijn verhaal over de inwendige pomp

Voordat de pomp geïmplanteerd werd, bestond mijn leven vooral uit opnames in het ziekenhuis. Deze varieerden van kortstondige opnames tot opnames van meerdere dagen cq weken. Ongeveer 65% van mijn leven bestond uit ziekenhuisopnames. Met alle gevolgen van dien. Zoals de impact op mij en mijn gezin. Echtgenoot en dochter die hun partner/moeder vaak moesten missen. Veel gebeurtenissen die normaliter in een gezin plaatsvinden, moest ik helaas aan mij voorbij laten gaan. Naast bovengenoemde nadelen traden er ook vaak complicaties op waardoor enigszins lichamelijk normaal functioneren niet mogelijk was. Om over de psychische impact nog maar te zwijgen. Samengevat: de kwaliteit van leven was niet hoog.

Nadat ik in aanmerking ben gekomen voor een geïmplanteerde insulinepomp veranderde mijn leven drastisch. Met name de opnames in het ziekenhuis zijn aanzienlijk minder. Behoudens controles is er hoegenaamd geen sprake meer van opnames. Daarnaast is mijn bewegingsvrijheid, letterlijk gezien, sterk toegenomen. Er is een levensgroot verschil in kwaliteit van leven voor en na de implantatie.

Hannie R. te O.