Over ons

Stichting Vrienden van de Inwendige Pomp heeft zich in 2016 verenigd om op te komen voor de belangen van mensen die afhankelijk zijn van de inwendige pomp. Zonder die pomp of gelijkwaardig alternatief wacht hen een leven vol ziekenhuisopnames en vroegtijdig overlijden.

Bevorderen behandelalternatieven

De stichting stelt alles in het werk om de ontwikkeling van een alternatieve inwendige pomp te bevorderen.

  • De stichting doet een beroep op alle mogelijke partijen om hierin een bijdrage te leveren.
  • Partijen kunnen een verzoek om ondersteuning bij het stichtingsbestuur indienen.

Creëren van draagvlak

De specifieke, potentieel levensbedreigende omstandigheden van deze patiëntengroep bij de overheid, verzekeraars en overige hulpverleners onder de aandacht brengen. Denk daarbij aan mediavoorlichting, patiëntenvoorlichting, publicaties en het werven van middelen om wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten.

Beheer van gelden

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen via de financiële jaarrekening. In het bestuur is geregeld dat betalingen worden gedaan op basis van bestuursbesluiten.

Hoogleraar Henk Bilo (UMCG) ziet in tegenstelling tot Medtronic juist toekomst in de inwendige pomp: ‘Er kunnen zelfs duizenden mensen baat hebben bij een inwendige insulinepomp, als deze gecombineerd wordt met een inwendige bloedsuikersensor.

Wat anderen ervan vinden

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars staan, net als de patiënten, met hun rug tegen de muur. Ze erkennen en onderschrijven de inwendige pomp als behandeling voor zeer moeilijk instelbare patiënten met diabetes Type 1. Maar hebben niet de mogelijkheden om in te grijpen.

Diabetes Vereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland heeft een boze brief geschreven naar de fabrikant. ‘Stoppen is onverantwoord, zolang er geen redelijk alternatief is. De groep gebruikers zal vaker naar het ziekenhuis moeten, ernstige complicaties krijgen en er is een hoge kans op overlijden,’ zegt directeur Olof King. ‘Het gaat om een essentieel hulpmiddel, niet om een potje pindakaas dat je uit de handel neemt.’

Wie zijn we?

De Stichting VIP is opgericht in september 2016. Het bestuur is onbezoldigd en alle vrijwilligers werken mee zonder vergoeding. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Marcel Evertzen – Voorzitter en momenteel ad interim voorzitter de heer A. Bijlsma
  • Penningmeester – Vacant
  • Harma Bultman – Secretaris
  • Djenap Lupgens – Algemeen bestuur
  • Anja Morgenrood – Algemeen bestuur
  • Sacha Wagemaker – Algemeen bestuur

ANBI

De ANBI status is toegekend. Hiermee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat zegt ook iets over onze stichting: Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.