Voorlichtingsbijeenkomst inwendige insulinepomp.

De voorzitter ad interim, Albert Bijlsma, van onze stichting VIP schetste in zijn welkomstwoord de ernst van de huidige situatie. De DiaLin pomp is gelukkig al heel ver. Helaas is de Medtronic pomp ook gestopt bij 3 medepatiënten, met alle gevolgen van dien. Ook bij anderen neemt de onzekerheid toe. Hij riep op tot ondersteuning van alle kanten om de pomp zo snel mogelijk gereed te hebben.

Onze artsen dr. Muis en dr. Vriesendorp lichtten de stand van zaken rond onze huidige Minimed toe. Nog heel beperkt komt een Medtronic pomp beschikbaar, maar de situatie is heel ernstig. Ook noemden zij, mede naar aanleiding van enkele vragen, nog mogelijke alternatieven. Conclusie daarbij: er blijft uiteindelijk altijd hulp mogelijk, maar de prijs daarvoor kan hoog zijn.

Gerrit Stam schetste de ontwikkelingen van de nieuwe pomp, de DiaLin, tot nu toe. De pomp is al ver, al heel ver. Prototype is, mede met steun van vele partijen, gereed en getest. Nu start het traject van overgang van het prototype naar een industrieel te vervaardigen pomp die in het menselijk lichaam geplaatst kan worden. Met alle testen en certificeringen van dien. Hierbij is veel steun van de overheid in het zo kort mogelijk doorlopen van alle procedures. Het schema is geheel gericht om in het derde kwartaal 2020 de eerste pompen te plaatsen. De insuline leverancier Sanofi heeft de insuline klaar en stelt deze de hele trial fase gratis beschikbaar. Gerrit had ook nog een verrassing, Hij reikte een glasmodel van de Dialin uit aan Sytske voor het vele dat haar Foundation voor de ontwikkeling heeft gedaan.

De projectleider van de Dialin, Arthur Aalsma, lichtte de bouw van de pomp en alle onderdelen toe. Hij schetste dit aan de hand van vele foto’s van de onderdelen en modellen. In de vervaardiging staat de veiligheid steeds voorop en dus testen en hertesten.

Onze stichting VIP sloot de bijeenkomst af. Er is nog het nodige te doen in deze laatste fase. De stichting kan en moet daar nog veel ondersteunen. Ook moet er nog het nodige geld gevonden worden. Daarbij en daarvoor moet de stichting ook een goede penningmeester hebben. Een dringende oproep leverde gelukkig een toezegging op.

Het bestuur van de stichting heeft enkele hoopgevende contacten met onder andere het verzekeringsconcern ASR om de laatste fase van het maken van de Dialin te ondersteunen.